os. Centrum E 18
12 307 16 16 kontakt@pompyciepla-krakow.pl
Bo zasługujesz na najwyższą jakość usług

Zasady działania pompy ciepła

Działanie pomp ciepła opiera się na wykorzystywaniu energii odnawialnej. Energia promieniowania słonecznego, która jest magazynowana w ziemi, wodzie i powietrzu może być wykorzystana przez pompę ciepła właśnie w celu stworzenia ogrzewania przy użyciu niewielkiej ilości prądu elektrycznego.

działanie pompy ciepłaW gruncie umieszcza się wtedy wymiennik ciepła, który składa się z systemu licznych rur rozłożonych w zależności od terenu montażu. W rurach płynie ciecz, która nie zamarza. Przez rury przepływa płyn, który ogrzewa powietrze do wyższej temperatury. Następnie odbierane jest ciepło od gruntu, który przez cały rok będzie cieplejszy właśnie niż ten płyn. W ten sposób ciepło dalej płynie do pompy, która jest sercem całej instalacji. Obwód jest tutaj taki sam jak w przypadku lodówki, ale działa w sposób odwrócony. Czynnik chłodniczy przebiega do parownika, gdzie odparowuje i zabiera ciepło z glikolu, który jest ogrzewany przez wymiennik gruntowy. Gaz ten potem trafia do sprężarki, gdzie podnoszone jest ciśnienie i temperatura. W ostatnim etapie gorący gaz będzie trafiał do skraplacza i tam oddawane jest ciepło do płynu w obiegu grzewczym. Ciecz, która jest skroplona będzie następnie trafiać do zawodu dławiącego i następnie zmniejszone jest ciśnienie.

Przy zastosowaniu pompy ciepła można uzyskać kilka razy więcej ciepła niż włożyło się energii elektrycznej do jej działania. Wszystko będzie się opierać na zasadach działania tego urządzenia. Ciepło jest odbierane z gruntu przez glikol i następnie zasila grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe.